Милекчелек хокукын теркәү күчемсез милек. Милекчелек хокукын теркәү фатир

Гамәлдәге законнар нигезендә, объектларына милек хокукын күчемсез милекне тиеш, мәҗбүри теркәү органнарында тиешле. Килгәндә, бу йорт, фатир офислары һәм башка торак һәм коммерция биналары. Шул рәвешле, соң гамәлгә ашыру килешү буенча отчуждению объект яки тәмамланганнан соң, аның төзелеше тиеш, һичшиксез, үтәргә әлеге процедура. Хәзерге вакытта бердәнбер органы тарафыннан гамәлгә ашыручы әлеге процедура территориясендә Россия Федерациясе — Россия дәүләт реестрына. Тулы атамасы, оештыру — Федераль хезмәте, дәүләт теркәве, кадастр һәм картография. Ул, тәкъдим ителгән барлык төбәкләрендә Федерация эшли һәм гражданнар белән урнашу урыны буенча күчемсез милек. 1998 елга кадәр бу мәсьәлә видеомагнитофон берничә структуралары. Җир кишәрлегенә иде записан аерым махсус комитетлары,