Буенча Комитет, Кулланучылар Хокукларын Яклау

Комитетына кулланучылар хокукларын яклау буенча булып тора оператив бүлекләре Департаменты кулланучылар хокукларын яклау буенча башкарма юаня Тайвань (ЧИРКӘҮ), ул җавап бирә өчен консультацияләр, фикер алышу һәм анализлау мөһим кулланучылар хокукларын яклау сәясәте, законнар һәм норматив актлар, механизмнарын һәм карарларның үтәлеше, шулай ук ведомствоара координацияләү Тайване. КПК башта оештырылды, 1 июль, 1994 ел, ничек Комиссия кулланучылар хокукларын яклау буенча. 1 гыйнвар 2012 ел иде ул реорганизован Башкарма Юань булырга тиеш Комитетына кулланучылар хокукларын яклау буенча. Бу комиссары билгеләнә башкарма юаня һәм куелалар президенты. Вице-президенты, башкарма юаня урындыклар КПК һәм комиссары үз эченә ала сигез өлкән вазифаи зат тиешле дәүләт органнары вәкилләре,