ЯРДӘМ ГАИЛӘ ЮРИСТЯРДӘМ ГАИЛӘ ЮРИСТ

Төп хокукый акты белән җайга салучы гаилә мәсьәләләре булып тора, Гаилә Кодексы. Нәкъ ул төп закон, ул таяна адвокатлар һәм юристлар каршында мәнфәгатьләрен яклау өлкәсендә клиент.

Гаилә адвокат яки юрист кирәк булганда килеп чыга түбәндәге төрләрен гаилә бәхәсләрне:

барган берсе брачно-гаилә мөнәсәбәтләре ир белән хатынга;

вытекающие берсе правоотношений «хатыны-балалары»;

башка гаилә бәхәсләре.