ХЕЗМӘТ БӘХӘСЛӘРЕХЕЗМӘТ БӘХӘСЛӘРЕ

Төрләрен хезмәт бәхәсләрен буенча спорящим субъектларына:

шәхси хезмәт бәхәсләре кайчан алар кагыла мәнфәгатьләрен аерым хезмәткәрләрен;

күмәк хезмәт бәхәсләре әгәр дә каралачак мәнфәгатьләрен бөтен хезмәт коллективы (мәсәлән, үтәмәгән күмәк эш бирүче хезмәт килешүе) яки аның өлешенең (аерым структур бүлекчәсе).

Төрләрен хезмәт бәхәсләрен буенча правоотношениям, алар туа (вытекают бер фәнне хезмәт хокуклары):

хезмәт бәхәсләре, туган нәтиҗәсендә хокук бозулар хезмәт мөнәсәбәтләрен (әйтик, әмма невыплате хезмәт хакы турында незаконном эштән китү, задержке бирү трудовой книжки һ.

б.);

хезмәт бәхәсләре, туган килгән хокук мөнәсәбәтләре турыдан-туры бәйле хезмәт, т

е.

туган бозу аркасында мөнәсәбәтләре әмма оештыру һәм идарә итү хезмәте белән. Мәсәлән, эш бирүче таләп итә нормаларын үтәү, хезмәт белән тәэмин ителмәгән технологик процесс, яки таләп итә алсын өчен, барлык җитештерү биремнәр хезмәткәрләре башкардылар, бу темпе, превышающем гадәти тизлеге биремнәр үтәү, яки отпускает хезмәткәр белән эш, әлегә ул выполнит җитештерү бирем, т. п, ә хезмәткәрләре суд тәртибендә таный әлеге таләпләр неправомерными;

туган бозу аркасында мөнәсәбәтләре эшкә урнаштыру буенча әлеге эш бирүче. Мәсәлән, суд тәртибендә мөмкин обжалован законсыз баш тарту, эшкә алу;

туган бозу аркасында социаль-партнерлык мөнәсәбәтләре. Мәсәлән, эш бирүче дә башкара күмәк шартнамә һәм хезмәткәр суд тәртибендә таләп итә үтәү, аның нормалары. Гадәттә, мондый бозу приводят к коллективному трудовому спору, тик үз мәнфәгатьләрен якларга мөмкин һәм һәр хезмәткәр аерым;

туган бозу аркасында мөнәсәбәтләре буенча катнашырга хезмәткәрләрен (аларның вәкиллекле органнары) идарәсендә оештыру. Мәсәлән, эш бирүче катнаша локаль норматив актлар булмаса, килештерү белән беренчел профсоюз оешмасы;

туган бозу аркасында мөнәсәбәтләре буенча һөнәри әзерлек, яңадан әзерләү һәм квалификациясен күтәрү, әлеге эш бирүче. Мәсәлән, эш бирүче таләп итә хезмәткәре түләргә, аны укыту яки билгели сынау чоры соң уңышлы өйрәтү;

туган бозу аркасында мөнәсәбәтләре буенча матди җаваплылык якның хезмәт килешүе. Мәсәлән, эш бирүче бу хезмәт законнарын бозган взыскивает белән хезмәткәр тулы зыян артыграк булмаган вакыт эчендә җибәрәләр аны уртача хезмәт хакы, үзенең боерыгы;

туган бозу аркасында мөнәсәбәтләре буенча күзәтчелек итү һәм контрольдә тоту. Шулай итеп, эш бирүче һәм хезмәткәр өстеннән шикаять бирергә мөмкин законсыз куллану чараларын бозган өчен административ җаваплылык хезмәтне саклау нормаларын, шулай ук яклар ала өстеннән шикаять бирергә акт тикшерњ турында сљйлђде бәхетсезлек очрагының, әгәр булачак белән килешми, аның эчтәлеге һәм выводами;

туган бозу аркасында мөнәсәбәтләре буенча хезмәт бәхәсләрен хәл итү. Мәсәлән, як, согласная карары белән комиссия буенча хезмәт бәхәсләр, обжалует аны карар судка, шулай ук эш бирүче мөмкин суд тәртибендә танырга үткәрү забастовки законсыз;

туган бозу аркасында мөнәсәбәтләре буенча обязательному социаль иминиятләштерү. Мәсәлән, эш бирүче отказывается түләргә хезмәткәренә ике көнлек больничный алганым юк, гәрчә, закон буенча беренче өч көн оплачиваются исәбенә эш бирүче һәм хезмәткәр мәҗбүр мөрәҗәгать итәргә КТС