ХЕЗМӘТЛӘР АДВОКАТ БӘЯЛӘРХЕЗМӘТЛӘРЕ АДВОКАТ БӘЯЛӘР

Астында көне халыкны эш белән тәэмин итү адвокат күздә тотыла вакыт дәвамында бер календарь тәүлек кайчан адвокат башкара конкрет йөкләмә доверителя бәйсез рәвештә, факттагы длительности, аның эш.

Күрсәткәндә адвокат юридик ярдәм ял һәм бәйрәм көннәрендә, шулай ук юридик ярдәм күрсәтү белән бәйле чыгып адвокат, башка торак пункт, хезмәткә түләү башкарыла кимендә икеләтә күләмдә.

Күрсәткәндә юридик ярдәм күрсәтү белән бәйле чыгып адвокат, башка торак пункт, түләү транспорт һәм командировочных чыгымнарын бу очракта билгеләнә килешү якларның, әмма да ким була алмый бәясенең факттагы чыгымнар адвокат