САЙТ ТҮЛӘҮСЕЗ ЮРИДИК ЯРДӘМ КҮРСӘТҮСАЙТ ТҮЛӘҮСЕЗ ЮРИДИК ЯРДӘМ КҮРСӘТҮ

аз керемле (душевой керем түбәнрәк дәрәҗәдәге яшәү минимумы билгеләнгән төбәктә);

инвалидларына, I һәм II төркем;

өлкәннәргә һәм инвалидларга яшәүче стационар учреждениеләрдә социаль хезмәт күрсәтү;

инвалид балаларга, ятим балаларга, балаларга-ана каравыннан мәхрүм калган, шулай ук аларның вәкилләренә, әгәр алар өчен мөрәҗәгать итсәләр түләүсез юридик ярдәм күрсәтү мәсьәләләре буенча тәэмин итүгә һәм яклауга бәйле хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклауга, мондый балаларны;

теләүче затларга күрергә тәрбияләү, үз гаиләсен, бала оставшегося караучысыз, әгәр алар өчен мөрәҗәгать итсәләр буенча түләүсез юридик ярдәм күрсәтү мәсьәләләре белән бәйле төзелеше баланы гаилђгђ;

усыновителям, әгәр алар өчен мөрәҗәгать итсәләр түләүсез юридик ярдәм күрсәтү мәсьәләләре буенча тәэмин итүгә һәм яклауга бәйле хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен уллыкка бала;

балигъ булмаганнарга, аның составындагы профилактикалау системасы учреждениеләрендә балигъ булмаганнар арасында хокук бозуларны, отбывающим җәза иректән мәхрүм итү урыннарында, шулай ук аларның вәкилләренә, әгәр алар өчен мөрәҗәгать итсәләр түләүсез юридик ярдәм күрсәтү мәсьәләләре буенча тәэмин итүгә һәм яклауга бәйле хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклауга, мондый балигъ булмаганнар;

гражданнарга, страдающим психическими расстройствами күрсәткәндә, аларга психиатрия ярдәме гражданнарга, танылган суды недееспособными, шулай ук аларның законлы вәкилләре, әгәр алар өчен мөрәҗәгать итсәләр түләүсез юридик ярдәм күрсәтү мәсьәләләре буенча тәэмин итүгә һәм яклауга бәйле хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклауга, мондый гражданнар;

гражданнарга, получившим нәтиҗәдә, гадәттән тыш хәл, аның сәламәтлегенә зыян, лишившимся торак урыны, көчен тулысынча яки өлешчә башкача милек, көчен югалтуын документлар; супругам, ата-аналарга, балаларга нәтиҗәсендә һәлак булган гадәттән тыш хәлләрне һәм затларга находившимся аларның иждивении;

гражданнарга, являющимся вәкилләре төп малочисленных халыклар яшәүче урыннарында традицион яшәү һәм традицион хуҗалык эшчәнлегенең төп малочисленных халыклары Красноярск крае, сохраняющих традицион яшәү рәвеше, хозяйствование һәм һөнәрчелек;

гаилә әгъзаларына хәрби хезмәткәрләр, эчке эшләр органнары хезмәткәрләре, хезмәткәрләрнең хезмәте җәза үтәү, хезмәткәрләрнең гаскәрләренең милли гвардия, һәлак булган (үлгән) хәрби хезмәт бурычларын үтәгәндә (хезмәт вазыйфаларын)