Барысы да Юристлар дөнья! Юридик кафе белән адвокатлар онлайн.


дисциплинарная җаваплылык - тәрҗемә рус - мисаллар инглиз теле бәйләнеш


судьяларбилгеләү дисциплинар проступка һәм дисциплинар җәза гамәлгә ашыру дисциплинарных процедуралары булдыру органнарына гамәлгә ашыру өчен дисциплинар җитештерү.