ВӘКИЛЛЕГЕ СУДТАВӘКИЛЛЕГЕ СУДТА

Вәкаләтләре вәкиле булырга тиеш выражены әлеге ышанычнамә нигезендә, выданной һәм оформленной закон нигезендә.

Гражданнар хокуклы алып барырга, үз эше судта шәхсән яки вәкилләре аша

Шәхси катнашу эштә гражданның түгел лишает аның хокуклары ия бу эш буенча вәкиле. Эшне оешмалары алып барган судта аларның органнарына, гамәлдәге белән бирелгән вәкаләтләр чикләрендә аларга законда, башка хокукый актларда яки учредительными документлар, йә вәкилләре. Вәкаләтләре органнары, әйдәп баручы эшне оешмалары, расланган документлар, удостоверяющими эш нигезләмә аларның вәкилләренең, ә кирәк булганда, учредительными документлар.Исеменнән ликвидируемой оештыру судта чыгыш ясый вәкаләтле вәкиле ликвидационной комиссиясе.

Вәкилләре судта булырга мөмкин дееспособные затлар булган чаралары тиешенчә оформленные вәкаләтләрен эш алып бару, чыгарма булып түбәндәге затлар (очраклардан тыш, катнашу, аларны процессында сыйфатында вәкилләре тиешле органнары яки законлы вәкилләре):

судья;

следователь;

прокурор.

Нигезендә»балаларны аларның сәламәтлегенә законнары суд билгели адвокат буларак вәкиле булмаган очракта вәкиле бар ответчика, яшәү урыны, аның билгеле түгел, шулай ук, башка законда каралган очракларда