Барысы да Юристлар дөнья! Юридик кафе белән адвокатлар онлайн.


АДВОКАТЛАР КОЛЛЕГИЯСЕ


тәртибе гамәлгә ашыру

АДВОКАТЛАР КОЛЛЕГИЯСЕ АДВОКАТЛАР КОЛЛЕГИЯСЕ коммерцияле булмаган оешма булып тораоснованной бу членстве һәм гамәлдәге нигезендә устав утверждаемого аны гамәлгә куючылар һәм заключаемого алар гамәлгә кую килешүе. ЮРИДИК КОМПАНИЯСЕ булдырыла. юристлар.

получившими адвокатский статусын һәм булган шөгыльләнү мөмкинлеге адвокатлар эшчәнлеге ничек бирелү дә.

шулай ук составында адвокатского бюросы. ЮРИДИК КОМПАНИЯ бу коммерцияле булмаган оешма. алар тарала гамәлгә нормаларын гражданлык турындагы законнарны коммерциясез ЮРИДИК КОМПАНИЯ булып коммерцияле булмаган оешмалар өчен тудырылган шартлар хокукларын яклау. гражданнар һәм оешмаларның законлы мәнфәгатьләрен. бәхәсләрне чишү һәм конфликтларны юридик ярдәм күрсәтү. Турында нигезендә ЮРИДИК КОМПАНИЯСЕ аны гамәлгә куючылар направляют советына адвокатлар палатасы күчермәләре уставын һәм гамәлгә кую килешүе һәм хәбәрнамә. анда указываются урнашу урыны ЮРИДИК КОМПАНИЯ.

дәүләт реестрында указываются

телефон һәм башка элемтә арасында советы адвокатлар палатасы һәм ЮРИДИК КОМПАНИЯСЕ турында мәгълүматлар учредителях. ЮРИДИК КОМПАНИЯ юридик зат булып тора. Записи бу хакта кертелә дәүләт реестры нигезендә.

документлар тәкъдим ителгән мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан каршындагы дәүләт теркәве"юридик затларны һәм үзгәрешләр кертү хакында татарстан республикасы дәүләт реестрына. анда асрала: тулы һәм (әгәр дә бар) кыскартылган исеме. шул исәптән фирменное исеме өчен коммерция оешмалары рус телендә. Очракта.

әгәр учредительных документларда юридик затлар аның исеме указано берсендә халыклары телләрен ил һәм (яки) на иностранном телендә.

шулай ук. юридик затлар әлеге сүзләр; оештыру-хокукый формасы; адресы (урнашу урыны) даими гамәлдәге башкарма органы юридик зат (булмаган очракта. даими гамәлдәге башкарма органы юридик зат). яисә башка орган яисә зат хокукына ия гамәлдә исеменнән юридик зат булмаса. ышаныч кәгазе. аның буенча башкарыла белән элемтә юридик зат;ысулы мәгариф юридик затлар (төзү яки реорганизация); турында мәгълүматлар учредителях юридик затлар; күчермәләре.

юридик затлар; турында мәгълүматлар правопреемстве юридик затлар өчен булдырылган.

нәтиҗәдә. үзгәртеп кору башка юридик затлар. юридик затлар өчен. документлары кертелә торган үзгәрешләр белән бәйле рәвештә. үзгәртеп оештыру. шулай ук юридик затлар өчен. прекративших үз эшчәнлеге нәтиҗәсендә үзгәртеп кору;дата теркәү. үзгәрешләр кертелгән үзгәрешләр юридик шәхеснең оештыру документлары. яки очракларда законда билгеләнгән алу датасы регистрирующим органы белдерү турында кертелгән үзгәрешләр документлары; ысулы эшчәнлеге туктатылган юридик затлар (юлы белән үзгәртеп оештыру яки юлы белән бетерү); күләме күрсәтелгән татарстан учредительных документларда коммерция оешмалары устав капиталы (складочного капиталы устав фонды. пай кертемнәре яки һ б.);фамилиясе. атасының исеме һәм вазыйфасы хокукы булган затның башка ышанычнамә нигезендә гамәлдә исеменнән юридик затлар. шулай ук паспорт мәгълүматларын мондый затлар яки әлеге документларны. шәхесләрен законнар нигезендә. салым түләүченең идентификацион номеры аның булу; турында мәгълүматлар лицензиях алынган юридик зат.